DC Ruitersport geeft veel op jouw privacy. Daarom worden uitsluitend gegevens verwerkt die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij hebben verzameld.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverleningen van DC Ruitersport.

In dit privacybeleid beschrijven wij welke gegevens van jou door ons worden verzameld, waar wij deze gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Er wordt ook uitgelegd hoe wij jouw gegevens opslaan, hoe jouw gegevens worden beschermd tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens welke aan ons verstrekt zijn.

Indien er vragen zijn over ons privacybeleid of vragen over jouw persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen:
E-mail:  info@dcruitersport.nl
Tel:        +31 610461422


Persoonsgegevens die wij verwerken

DC Ruitersport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- IP - adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (alleen indien account aangemaakt)


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DC Ruitersport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden om een account bij ons aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- DC Ruitersport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

DC Ruitersport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DC Ruitersport) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DC Ruitersport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je gekozen hebt om een account bij ons aan te maken, wordt deze, met bijbehorende persoonsgegevens, uit het systeem verwijderd indien er langer dan 1 jaar geen gebruik van is gemaakt. Op grond van administratieve verplichtingen bij de belastingdienst dienen wij bestellingen en facturen met jouw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

DC Ruitersport verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

- Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van DeHostdivisie. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DeHostdivisie heeft passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

- Betalingen
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie. Zij verwerken jouw betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Er worden geen adresgegevens of contactgegevens verwerkt.
Mollie heeft passende maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen. Deze gegevens zullen niet langer worden bewaard dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. DC Ruitersport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

- Verzending
Als je bij ons bestelt is het onze taak om het pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres met deze partijen delen. De partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

- SnelStart Factureren en Boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DC Ruitersport gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook worden er analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je een account hebt aangemaakt, kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dcruitersport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. DC Ruitersport zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. DC Ruitersport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DC Ruitersport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dcruitersport.nl.